Laatst gewijzigd op 16/12/2018

1. Definities

2. Algemeen

Buzz is een applicatie voor Android, iOS en WatchOS die je helpt om snel toegang te krijgen tot realtime informatie omtrent bus-, tram- en metrodoorkomsten langs haltes van Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn. Bijkomstig wordt er een dienst "halteaankondiging" aangeboden waarmee je, voor een geselecteerde halte, begeleiding kan krijgen om op het juiste tijdstip en locatie op de "Halte"-knop te drukken, zodat je aan de juiste halte kan uitstappen.

Buzz is geen officiële app noch een initiatief van De Lijn. De app heeft als hoofddoel om het gebruik van de diensten van De Lijn te ondersteunen, vergemakkelijken en stimuleren.

Buzz wordt gratis en vrijwillig aangeboden.

Bij het downloaden en gebruiken van de applicatie ga je akkoord met deze Algemene voorwaarden, tot je overgaat tot een definitieve verwijdering van Buzz. Deze Algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de Algemene voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken voor aanpassingen.

3. Aansprakelijkheid van Buzz

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het al dan niet beschikbaar zijn van de applicatie. We streven naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid. Toch is het steeds mogelijk dat, door omstandigheden, Buzz niet meer naar behoren functioneert. Oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn:

Voor de gegevens vertrouwen we op de informatie die verkregen wordt uit de webservices die worden aangeboden door De Lijn.

Buzz is niet verantwoordelijk voor de correctheid van deze gegevens en de gevolgen die de gegevens kunnen hebben voor de gebruiker. Buzz kan niet worden aansprakelijk gesteld voor enige vorm van schade die voortkomt uit het gebruik van de applicatie.

4. Kosten gebonden aan het gebruik van Buzz

Buzz wordt gratis aangeboden en bevat geen mogelijkheid tot in-app aankopen waardoor er geen rechtstreekse kosten kunnen voortvloeien uit het gebruik van Buzz.

Buzz maakt echter wel gebruik van de internetverbinding van uw toestel via WiFi of via het mobiele dataplan. Het verbruik wordt minimaal gehouden, maar het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om op de hoogte te zijn van de tarieven voor het gebruik van zijn/haar internetverbinding en om het verbruik op te volgen.

5. Verzameling van persoonsgegevens

Enkel na toestemming van de gebruiker beschikt Buzz over de mogelijkheid om de anonieme locatiegegevens van de gebruiker door te sturen naar de systemen, op momenten wanneer de gebruiker de functionaliteiten van Buzz aan het gebruiken is. Het doel van deze gegevens is dan ook zuiver om de gebruiker van de door hem gevraagde informatie te voorzien.

Bij het gebruik van Buzz worden er geen persoonsgegevens (zoals naam, adres, leeftijd...) verzameld noch doorgestuurd naar de systemen.

Tijdens de communicatie met de systemen, kan er beperkt anonieme informatie over het toestel worden meegestuurd (de UUID of naam van het toestel) om technische rapporten met crashinformatie en gebruiksstatistieken te voorzien. Deze informatie wordt niet door Buzz verzameld, maar door een derde dienstverlener (Firebase).

Aangezien er geen persoonsgegevens (zoals naam, adres...) worden verzameld, is het onmogelijk om verzamelde gegevens terug te koppelen aan een identiteit.

Buzz functioneert zuiver als middel om de gegevens, afkomstig van de webservices van De Lijn, te visualiseren. Er worden in de systemen van Buzz geen gegevens opgeslagen. Aan de webservices van De Lijn worden enkel de noodzakelijke gegevens doorgegeven die nodig zijn om de gebruiker van de opgevraagde info te voorzien.

Bij de communicatie met de systemen wordt er gebruik gemaakt van TLS om een beveiligde verbinding op te zetten tussen Buzz en de systemen. Ook de communicatie tussen de systemen van Buzz en de webservices van De Lijn wordt via hetzelfde protocol beveiligd.

6. Juridische bevoegdheden

Bij het downloaden, installeren en gebruiken van Buzz, ga je akkoord dat elk geschil dat daaruit voortvloeit, voorgelegd wordt bij een bevoegde rechter in de regio Vlaams-Brabant (België).